Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
24.08.2018
Wymiana drzwi aluminiowych w szatni w budynku Zwierzętarni

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

wymiany drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych w szatni w budynku Zwierzętarni przy ul. Pawińskiego 3c’

02.08.2018
Wykonanie wyceny nieruchomości WUM dla zabezpieczenia wierzytelności banku

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie wyceny nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności banku, dla siedmiu nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, położonych w Warszawie przy ul.: W. Oczki 1/1A/3,  S. Banacha 20,  Litewskiej 14/16,  Karolkowej 84,  Batalionu AK Pięść” 9,  E. Ciołka 27 i Daliora 1.

23.07.2018
Wykonanie prac serwisowo - rekwalifikacyjnych w Laboratorium Badawczym - Bank Komórek, w Centrum Badań Przedklinicznych (CBP), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do składania ofert na "Wykonanie prac serwisowo - rekwalifikacyjnych w Laboratorium  Badawczym - Bank Komórek,  w Centrum Badań Przedklinicznych (CBP), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa"

16.07.2018
Rekonstrukcja grobu prof.dr Walerii Janczak na Cmentarzu Bródnowskim

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na usługę:

rekonstrukcji grobu prof. dr Walerii Walczak na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 

04.07.2018
Rekonstrukcja grobu prof. dr Walerii Walczak na Cmentarzu Bródnowskim

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na usługę:

rekonstrukcji grobu prof. dr Walerii Walczak na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 

29.06.2018
Dostawa szafy metalowej na dokumenty niejawne na potrzeby NZN

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę szafy metalowej na dokumenty niejawne na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego (NZN)

06.06.2018
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od ulicy Pawińskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe na teren WUM, na istniejącej betonowej podbudowie, od ul. Pawińskiego w Warszawie .

 

28.06.2018
Rekonstrukcja grobu na Cmentarzu Bródnowskim

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na :

wykonanie usługi rekonstrukcji grobu prof. dr Walerii Janczak na Cmentarzu Bródnowskim ul. Św. Wincentego 83  w Warszawie

28.05.2018
Dostawa szafy metalowej na dokumenty niejawne

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na :

Dostawę szafy metalowej na dokumenty niejawne na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego (NZN) 

15.05.2018
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe na teren WUM od ul. Pawińskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe na teren WUM od ul. Pawińskiego