Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
11/01/2017
20.01.2017
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości przy ul. Koszykowej 82A w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) zaprasza do złożenia oferty wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, położonego w Warszawie, przy ul. Koszykowej 82A (dz.nr.1/1 z obr. 2-01-02) o pow. 0,5336 ha.

Rafał Kundera
18/01/2017
25.01.2017
Dostawa i montaż elementów systemu oświetlenia basenu doświadczalnego

 Dostawa i montaż elementów systemu oświetlenia basenu doświadczalnego w pracowni behawioralnej (ZFK 19 w budynku CePT), w której wykonywany jest test labiryntu wodnego w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Centrum Badań Przedklinicznych przy ul. Banacha 1B

Elżbieta Kozłowska