Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
25/05/2018
06.06.2018
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od ulicy Pawińskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe na teren WUM, na istniejącej betonowej podbudowie, od ul. Pawińskiego w Warszawie .

 

Elżbieta Kozłowska
22/06/2018
29.06.2018
Dostawa szafy metalowej na dokumenty niejawne na potrzeby NZN

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę szafy metalowej na dokumenty niejawne na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego (NZN)

Elżbieta Kozłowska