Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
07/08/2018
20.08.2018
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług polegajacych na wymianie mat w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaproszenie do składaia ofert na wykonywanie usług polegających na wymianie mat w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jacek Marczyński
07/08/2018
21.08.2018
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług pralnicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jacek Marczyński