Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
05.09.2014
Sukcesywne dostawy 100 ton koksu przemysłowego w okresie od 01.10.2014r. do 30.04.2015r. dla WUM.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) zaprasza do złożenia oferty na dostawy 100 ton koksu przemysłowego wykonywane sukcesywnie w okresie od 1 października 2014r. do 30  kwietnia 2015 r.

04.09.2014
Zaproszenie do składania ofert na wymianę mat dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
29.08.2014
Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) zaprasza do złożenia oferty wykonania wyceny wartości rynkowej gruntu zabudowanego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej:

 1.       Działki gruntu nr 1332 (opisana w KW OS1W/00041426/8), 1333, 1334 (opisane w KW OS1W/00041427/5) z obrębu 0017-Somianka, oraz naniesień budowlanych posadowionych na działkach 1332, 1333, 1334 – stanowiące własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.       Działki gruntu nr 1335/1 (opisana w KW OS1W/00027897/6) z obrębu 0017-Somianka, oraz naniesień budowlanych posadowionych na działce 1335/1 - stanowiące własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3.       Naniesień budowlanych posadowionych na działce 1335/2 (opisanej w KW OS1W/0043231/6) z obrębu 0017-Somianka – jako wartości prawa majątkowego (nakładów finansowych na cudzym gruncie) – stanowiących własność Skarbu Państwa

Wycena dokonywana jest dla potrzeb sprzedaży.

22.08.2014
Dostawa i montaż dwóch szlabanów na parkingu Warszawskiego Unwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3 w Warszawie
18.08.2014
Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11.08.2014
Całodobowa obsługa kotłowni na paliwo stałe w sezonie grzewczym 2014/2015 w budynku ZIAM

Całodobowa obsługa kotłowni na paliwo stałe w okresie od dnia 15.09.2014r. do dnia 15.05.2015r. (sezon grzewczy 2014/2015) w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 81.

08.08.2014
Dostawa oraz montaż trzech sztuk katafalków granitowych

Dostawa oraz montaż trzech sztuk katafalków granitowych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM.

16.05.2014
Usługa wykonania, montażu lub naprawy istniejących żaluzji, werticali i rolet w obiektach WUM

Usługa wykonania, montażu lub naprawy istniejących żaluzji, werticali i rolet w obiektach WUM

05.05.2014
dezynsekcja i deratyzacja w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykonanie trzykrotnie w 2014r. (w czerwcu, październiku i grudniu) usługi dezynsekcji i deratyzacji w obiektach WUM wskazanych w Załączniku nr 1.