Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
20/03/2019
03.04.2019
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji obiektów WUM

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji obiektów WUM

Zbigniew.Czernikiewi