Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
21.08.2015
Zaproszenie do składania ofert na dostawy koksu dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaproszenie do składania ofert na dostawy koksu dla WUM w sezonie jesienno-zimowym 2015/2016

19.08.2015
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu medycznego usług polegających na wymianie mat w budynkach WUM z sezonie jesienno - zimowym 2015/2016

17.08.2015
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na obsługę kotłowni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02.07.2015
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług polegających na dostawie, montażu lub naprawie istniejących żaluzji, werticali i rolet w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

09.06.2015
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze na terenie Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09.06.2015
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. usług dezynsekcji i deratyzacji w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18.05.2015
Zaproszenie do składania ofert na wykonastwo i montaż rolet, żaluzji i moskitier w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaproszenie do składania ofert

19.03.2015
Zaproszenie do złożenia oferty wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) zaprasza do złożenia oferty wykonania wyceny wartości rynkowej:

-        gruntu, stanowiącego własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, położonego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A stanowiącego część działki nr.4-cz z obr. 2-03-10 o pow. 1,8869 ha, oraz

-        obiektów budowlanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

ID nr. 146506_8.0310.4.40_BUD, o powierzchni zabudowy 11114,00 m2  oraz

ID nr.: 146506_8.0310.4.41_BUD, o powierzchni zabudowy 360,00 m2, (Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację architektoniczno-budowlaną obiektów budowlanych w wersji elektronicznej PDF)

       -     urządzeń tlenowni warz z gruntem o pow. 0,0029 ha.

28.01.2015
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług transportowych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego