Kontakt

Dział Administracyjno-Gospodarczy-Kampusy

budynek ZIAM
Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa

Telefon: (+48 22) 57 20 623
Fax: (+48 22) 57 20 524
E-mail: atkb@wum.edu.pl

Kierownik Działu:
mgr Jacek Marczyński