Kontakt

Dział Technicznego Utrzymania Obiektów

budynek ZIAM, pok. 22
Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa

Telefon: (+48 22) 57 20 622
Fax: (+48 22) 57 20 524
E-mail:att@wum.edu.pl

Kierownik Działu:
inż. Rafał Kundera

pracownicy Działu: Baza pracowników